o

Informace váženému čtenáři

Web "ŠACHY NOVÝ JIČÍN" a jeho stránky již nejsou oficiálními stránkami Šachového oddílu TJ Nový Jičín a neprezentují názory a rozhodnutí nového vedení ŠO TJ Nový Jičín.

Formát webu se stává svébytným a zcela nezávislým informačním zdrojem.

Tato skutečnost je i deklarovaná vypuštěním označení příslušností "NOVÝ JIČÍN" z názvu webu a jeho nahrazením obecnějším pojmem "NOVOJICKO". Ten má simplikovat zaměření webu na téměř celý region NJ. Bude docházet i k mírné obměně stránek.

Prosíme čtenáře, aby jsme nebyli vtahovaní do souvislostí s rozhodnutími a činy nového vedení ŠO. Viz. např. neúčast A týmu v KS B, nebo incident neodehraného zápasu 3. kola Okr. přeboru s Mořkovem B.

Nové vedení ŠO nekonzultuje ani klíčová rozhodnutí se zasloužilými členy původního vedení ŠO. A členové původního vedení tedy nemohou nést jakoukoliv odpovědnost za pochybná rozhodnutí nového vedení.

Cyril Papán, člen původního vedení a autor stránek nj64.cz.

PS. Vznikají osobní šachové stránky, kde šachisté prezentují své názory nejen na šachové dění, ale reflektují i společenské otázky. Viz. samostatný odkaz.